Pełna księgowość, biuro księgowe, rachunkowe, kadry i płace

Biuro księgowe tworzy wysoko wykwalifikowana kadra, dbająca o bieżące podnoszenie swoich kwalifikacji. Swoją wiedzą wspierają naszych klientów oferując usługi z zakresu księgowości, kadr i płac.

Księgowość polecona naszej firmie to nie tylko prowadzenie bieżących rozliczeń podatkowych także pomoc w dążeniu do realnej optymalizacji kosztów oraz reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, NBP itp. Dzięki nam księgowość i rachunkowość Waszego przedsiębiorstwa będzie prowadzona w sposób rzetelny, zgodny z krajowymi standardami rachunkowości.

biuro rachunkowe Szczecin

Dzięki autorskiemu rozwiązaniu oferujemy transparentność działania i wgląd w obieg Twoich faktur oraz dokumentów. Nasze usługi księgowe i rachunkowe to między innymi:

Pełna Księgowość - biuro księgowe i rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta

Księgowość prowadzona na zasadach ogólnych:

 • prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, PIT-5, PIT-5L,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie księgowości na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Kadry i Płace

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika,
 • sporządzanie umów zlecenia, o dzieło,
 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11, PIT-8B).
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.