Kadry i płace Szczecin

Biuro rachunkowe Szczecin oferuje:

 • zakładanie lub przejęcie oraz bieżące prowadzenie i uzupełnianie w biurze rachunkowym Szczecin teczek osobowych pracowników
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika, dotyczącej zmiany warunków zatrudnienia oraz innych wymaganych przepisami Kodeksu pracy
 • monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem (badania lekarskie, szkolenia bhp, kończące się umowy)
 • naliczanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz ewidencja ich wykorzystania
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS dotyczących informacji kadrowych
 • pełna obsługa umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich ? sporządzanie oraz rozliczanie
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie w biurze rachunkowym Szczecin list płac zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym u Klienta oraz z przepisami prawa.
 • sporządzanie informacji dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenie oraz zaliczce na podatek dochodowy
 • sporządzanie oraz przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji
 • zgłaszanie do ZUS wszystkich zmian dotyczących pracowników (zgłaszanie pracowników, wyrejestrowywanie, zgłaszanie członków rodziny, itp.)
 • naliczanie w biurze rachunkowym Szczecin miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • comiesięczna informacja o kwotach przelewów, jakie należy przygotować do ZUS i urzędu skarbowego z tytułu zatrudniania pracowników
 • sporządzanie rocznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R oraz PIT-8AR
 • sporządzanie rocznych informacji dla pracowników o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40)
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.