Pełna księgowość Szczecin

Biuro rachunkowe Szczecin oferuje:

 • usługi księgowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości w siedzibie biura rachunkowego w Szczecinie, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • usługi księgowe prowadzone w siedzibie Klienta w uzgodnionych terminach
 • przejęcie prowadzenia usług księgowych podmiotu wraz z powiadomieniem niezbędnych urzędów (złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz udzielonych pełnomocnictw)
 • przepływ dokumentów w oparciu o autorskie programy ELOF, ELAU, ELOD
 • czuwanie nad formalną i rachunkową stroną ewidencjonowanych dokumentów
 • sporządzanie i składanie wszystkich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych
 • sporządzanie comiesięcznych wydruków zapisów księgowych, bilansu spółki oraz rachunku zysków i strat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz tabeli amortyzacji
 • reprezentowanie klienta przez pełnomocnika biura rachunkowego Szczecin przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych.
 • wsparcie klienta przez biuro rachunkowe podczas czynności sprawdzających i kontroli skarbowych
 • współpraca biura rachunkowego Szczecin z audytorem Spółki
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP w zakresie prowadzonych usług księgowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz, jeśli występuje u Państwa taki obowiązek, zestawienia zmian w kapitale i rachunku przepływów pieniężnych.
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.